Izmjena datuma izložbe u Decumanusu

Obavještavam članove da je došlo do malih izmjena otvorenja izložbe u Decumanusu.

Naime, datum je “prebačen” od 21.02. na 20.02. , znači izložba će se otvoriti dan ranije, u Četvrtak.

Luka Žanić.